Kære nye medlem.


Vi byder dig velkommen i Glostrup Rideklub, og vi håber, du får glæde af medlemskabet. Glostrup Rideklub er en aktiv klub med mange arrangementer, hvor du får mulighed for at deltage, hvad enten du er til spring, dressur eller skovtur, og indgå i sociale fælleskaber med andre hesteinteresserede. 


Aktiv senior og junior:

Som aktiv senior og junior har du fuld adgang til alle klubbens faciliteter og adgang til at deltage i alle arrangementer, som klubben afholder eller er inviteret til. Du er berettiget til at modtage transporttilskud, hvis din hest skal køres til et stævne, som klubben er inviteret til. Du har stemmeret ved klubbens generalforsamling og er valgbar.


Passivt medlem:

Som passivt medlem kan du ikke starte ved stævner, som klubben afholder eller er inviteret til. Du har adgang til og kan deltage som hjælper i alle arrangementer som klubbens afholder. Du har stemmeret ved klubbens generalforsamling og er valgbar. 


Aktiviteter

Aktiviteter annonceres via klubbens hjemmeside eller via mail. Er du på facebook, kan du holde øje med klubbens aktiviteter på dens facebookside Glostrup Rideklub - stævner og arrangementer og om Parcelgården på facebooksiden For os der elsker Parcelgården.


Arbejdsdage:

Alle arrangementer er lavet af frivillige, så vi har brug for din hjælp. For at vedligeholde klubbens materiel, afholdes der mindst to gange årligt fælles arbejdsdage for klubbens medlemmer. Datoer annonceres via facebook siden Glostrup Rideklub – stævner og arrangementer. 

Som hesteejer med hest opstaldet på Parcelgården skal man deltage (eller sende en repræsentant, f.eks. part) to gange pr. år. Som deltager på rideskolens springhold skal du deltage én gang pr. år.

Kan man ikke deltage på dagen, kan man lave en arbejdsopgave på et andet tidspunkt. Dette sker efter aftale med Bestyrelsen.

Klubblad:

Som medlem får du Striglernes Magasin, GLK's klubblad. Det udkommer 4 x pr. år. 


Venlig hilsen

GLKs bestyrelse

Vi takker vore sponsorer

Glostrup Rideklub

Sortevej 52, 2600 Glostrup