Glostrup Rideklubs hold-cup i spring og dressur

Formål - at ramme bredden og skabe sammenhold på tværs af disciplinerne.


• 1. Kval ved 2. vintertræningsstævne i hh. Dressur (d. 5/2-23) og spring (26/2-23).

• 2. Kval ved 3. vintertræningsstævne i hh. Dressur (d. 18/3-23) og spring (2/4-23)


Finale ved forårsdressur og forårsspring. (datoer følger når stævnetermin er godkendt - slut april/start maj) Præmieoverrækkelse efter springfinale.

Klasser afvikles som cup-klasser m. afdelinger. Dressur afvikles som procentklasser. - Afdeling 1: Sværhedsgrad 0 afvikles og pointgives for sig. - Afdeling 2: Sværhedsgrad 1 afvikles og pointgives for sig - Afdeling 3: Sværhedsgrad 2 afvikles og pointgives for sig Spring afvikles ligeledes med opdeling af sværhedsgrader.

Til finalen skal der til dressur være 2 dommere hvoraf hoveddommeren skal være minimum C-dommer.

Startindskud pr. Kvalifikation: kr. 100,- pr. Start Startindskud for finale: kr. 600,- pr. Hold


Regler

Følger DRF reglement og OUT-regler mht. Udelukkelse. - Ved dressur må man max gå ned og starte 2 klasser under den højeste klasse man har gennemført til et D-stævne. (ex. En rytter har gennemført LA2-hest til et stævne og skal derfor minimum starte en LB3-hest.) - Ved spring må man max gå ned og starte 1 klasse under den højeste klasse man har gennemført til et D-stævne. (ex. En rytter har gennemført en LB1*-hest til et stævne og skal derfor minimum starte en LC-hest.) - En hest er udelukket i dressur hvis den har fået 3 placeringer i sværhedsgrad 3 til 63% eller derover ved D-stævner eller højere. - En hest er udelukket i spring hvis den har fået 3 placeringer i sværhedsgrad 3 til D-stævner eller højere. - Alle udelukkelser gælder ved første deltagelses tidspunkt. Hvis en ekvipage udelukkes fra en klasse undervejs i cup-afviklingen, skal ekvipagen følge out-reglerne og rykke et program/højde op) - På samme hold må ekvipagerne ikke starte samme program/højde. - Der må være et skift af enten hest eller rytter ved sygdom/skade under cup-afviklingen. - En rytter/en hest må ikke starte for mere end 1 hold. - Deltagere på et hold behøver ikke tilhøre samme klub. - Der skal opgives holdnavn ved tilmelding. - Til finalen skal alle ekvipager starte et program/en højde højere end hvad der er redet i de 2 kvalifikationer.

- Holdet skal optjene 40 point for at kvalificere sig til finalen. - Point 0-stilles til finalen og resultat/endelig placering afgøres efter spring-delen.

Hold-cup bliver afholdt i svr. 0-2 - Dressur: LC3 til LA6-hest - Spring: LF til LA2* - hest. OBS! Der vil være mulighed for en kombination i LB og to kombinationer i LA.


Holdsammensætning

Et hold skal bestå af 4 ekvipager. 2 skal starte dressur og 2 skal starte spring. - Skal bestå af minimum 3 ryttere og/eller 3 heste. Dvs. 1 rytter på hvert hold må starte 1 gang i dressur og 1 gang i spring på samme hest. 1 hest må gerne starte 1. gang i begge discipliner, med samme eller forskellige ryttere (en rytter rider spring og en anden rider dressur.)


Point

Point gives efter placering fra 20 til 1 (ved flere end 20 ryttere gives der 1 point for gennemført ridt). Ved diskvalifikation kan der ikke opnås point. Ved lige placering tildeles samme antal point (ex. 2 ryttere på 2.pladsen får begge 19 point).

OBS!! Ved meget skævvridning i fht. antal af starter i de forskellige afdelinger til et stævne, forbeholder sekretariatet sig retten til at ændre i de point der tildeles. Fx. er der 20 starter i første og anden afdeling men kun 5 i tredje afdeling vil point ændres til 1. plads får 16 point, 2. plads får 12 point, 3. plads får 8 point og 4. plads får 4 point og 5. plads får 1 point.

Vi takker vore sponsorer

Glostrup Rideklub

Sortevej 52, 2600 Glostrup