Hvert år opdateres reglerne for stævnedeltagelse. Næstformand i GLK Cecillia Andersson har her lavet en kort gennemgang af de væsentligste ændringer.

Stævnestart 2024 på D/klubplan

 

Der er ved at være gang i stævnesæsonen 2024, og dermed er der lige nogle ting som er godt at vide inden stævnestart. Hvert år redigere og opdatere Dansk Rideforbund deres reglementer som alle klubber og ryttere der deltager i konkurrencer under DRF skal følge. Der findes et reglement for hver disciplin og derud over er der fællesbestemmelserne som alle er gældende. 

I år er der lavet nogle ret væsentlige ændringer som trådte i kraft 1. januar 2024 og derfor vil jeg kort liste og forklare de vigtigste her. Men husk at man som rytter altid selv har ansvaret for at læse op på reglement/fællesbestemmelser/propositioner/alm. bestemmelser for stævnet (står på GO når man tilmelder sig klasser til det pågældende stævne) og sikre sig men melder til de rigtige klasser og rider med korrekt tilladt udstyr. 

 

 Reglement og stævnestart del 1: Dressur 

 

 • Sporer. Det er valgfrit om man vil ride med sporer eller ej. Vælger man at ride med sporer, så skal man sikre sig at sporerne er lavet af metal (gummibelægning er tilladt), være stump og bøje nedad eller lige ud, og pege lige tilbage fra midten af sporen når den sidder på støvlen. Hvis man rider ind på banen og sporen peger opad, så får man –2 point.  Man vil desuden blive bedt om at rette sporen før programmet går i gang. 
 • OUT- regler som ekvipage (rytter + hest). Største rettelse er nok ved OUT-reglerne hvor man før skulle have 3 sejre (1. Pladser) med minimum 65% eller være placeret 5 gange i højere programmer med minimum 65% for at være udklasset af programmet. Nu er det ændret således at: Har man redet det pågældende program (eller højere programmer) med samlet 5 resultater til minimum 68%, så bliver man udklasset.
  Det vil sige at det ikke længere kræver en placering for at blive udklasset af et program.
  Ex. Man rider LC1 og opnår 3 gange et resultat til minimum 68%, og man rider LC2 og 2 gange opnår resultater på minimum 68%. Dette giver samlet 5 resultater på minimum 68% og man er nu udklasset af LC1. Der er stadig mulighed for at ride LC2 indtil man opnår 3 resultater mere til over 68% i LC2 eller højere. 
  Alle resultater inden for kvalifikationsåret tæller. Kvalifikationsåret er de 2 forgangene år + det indeværende år. Dvs. At resultater der er afgørende for udklasning/kvalifikationer er resultater der opnås i år 2024 og de resultater der er opnået i 2023 og 2022. Resultater opnået før 2022 tæller ikke længere med. 
 • Udelukkelse fra D/klubstævner som rytter. Derudover er man som rytter på hest udelukket helt fra D-stævner hvis man inden for kvalifikationsperioden har startet B/landstævner i sværhedsgrad 3 eller højere og/eller har opnået placering i sværheds grad 3 eller højere ved C/distriktstævne. Som rytter på pony er man udelukket fra D/klubstævner hvis man har startet sværhedsgard 4 eller højere til B/landstævner og/eller har opnået placering i sværhedsgard 4 eller højere ved C/distriktstævner. (Dette gælder dog ikke D-klasser ved C/distriks stævner). Disse regler går på rytteren og ikke ekvipagen! Dvs. har du opnået disse resultater på en hest/pony og får en ny/rider en anden på lavere niveau må du ikke starte denne på D/klubplan selvom du ikke har opnået resultater på denne endnu. 
 • Startsignal. Når dommeren giver startsignal må man gå i gang med sit program og ikke før. Når startsignalet er givet har man 45 sek. Til at gå i gang med programmet. Man behøver ikke bruge de 45 sek. Men der er tid til lige at tage en volte eller 2 inden man rider ad midterlinjen hvis man har behovet. 
  Hvis man starter senere end de 45 sek. så får man –2 point. Er man ikke kommet på banen og det er over ens starttid kan dommeren give startsignal og de 45 sek. begynder. Er man ikke kommet på banen inden 90 sek. efter startsignal er givet vil man blive diskvalificeret. 
 • Overdreven korrektion. Hvis dommeren vurderer at rytteren foretager overdreven korrektion af hest/ponyen på banen, kan dommeren stoppe rytteren og diskvalificere denne. Ved overdreven korrektion forstås der som ryk/flåning i tøjler, gentagende spark med sporer, slag med pisk eller anden vold mod hesten/ponyen. 

 

 Reglement og stævnestart del 2: Spring

 

 • Glidetøjler. Glidetøjler er ikke tilladt til D-stævner, heller ikke i opvarmningen. 
 • OUT-regler. Her er det rette at OUT nu også går på klassen og ikke længere kun på sværhedsgraden. Dvs. At har man vundet en klasse og/eller i sværhedsgraden 6 gange med 0 fejl eller været placeret i højere klasser/sværhedsgrader med 0 fejl, bliver man udklasset.
   Ex. Man har startet LC og vundet 5 gange med 0 fejl og man nu starter LB1*, som vindes med 0 fejl, bliver man hermed udklasset af LC (og lavere). 
  For sværhedsgrad 0 (LC og under) vil OUT altid gælde for klassen og ikke for sværhedsgraden Resultater opnået i klasser i metode B0 tæller ikke med i OUT.
  Alle resultater inden for kvalifikationsåret tæller. Kvalifikationsåret er de 2 forgangene år + det indeværende år. Dvs. at resultater der er afgørende for udklasning/kvalifikationer er resultater der opnås i år 2024 og de resultater der er opnået i 2023 og 2022. Resultater opnået før 2022 tæller ikke længere med.
 • Opvarmning. Før i tiden var det tilladt at springe 10 cm højere og 20 cm bredere end det man skulle ind og springe på banen. Dette er nu kun tilladt fra sværhedsgrad 3 (MB1* og MB2*) og op efter. Springer man LA2* eller lavere må man kun springe den højde på opvarmningen som man skal springe på banen. Altså skal du ind og springe 90 cm, så må dine spring på opvarmningen max være 90 cm. 
 • Fejl. Får man flere end 20 fejl på forhindringerne (tidsfejl bliver ikke medregnet) bliver man diskvalificeret.
 • Bid. Der er kommet en del rettelser vedrørende bid. De bid der er tilladte ved D/klubstævner kan ses her: https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Reglement/Reglementer%202024/Tilladte%20bid%20til%20D-st%C3%A6vner%20version3.pdf
   Er et bid ikke afbildet/beskerevet her er det IKKE tilladt at ride med!

 


  Reglement og stævnestart del 3: Fællesbestemmelser

 

 • Overdreven brug af pisk. DRF har nu indført at dommere og TD’er til konkurrencer kan og vil indberette ryttere der udøver overdreven brug af pisk på deres hest/pony. En indberetning vil medføre en karensperiode på 60 dage. I de 60 dage må man ikke deltage i nogen form for konkurrence under DRF. 
 • Stævnepladsen. Hvis en person under 18 år motionerer en hest ved hånd på stævnepladsen skal denne være iført ridehjelm og forsvarligt fodtøj. Hesten skal desuden føres i hovedtøj.

 

Dette er bare nogle få rettelser jeg har hevet ud som jeg mener er relevant for stævnestart på D/klubplan, men der er som sagt meget mere til reglementerne end dette. Reglementerne kan findes på forbundets hjemmeside med eller uden synlige rettelser

Disciplinreglementer (rideforbund.dk)

Fælles bestemmelser (rideforbund.dk)

https://rideforbund.dk/ridesport/discipliner/springning/udstyr-springning

https://rideforbund.dk/ridesport/discipliner/dressur/udstyr-dressur

 

Der står meget og det kan måske virke uoverskueligt men det kan være meget godt at skimte dem igennem. Er man i tvivl om udstyr/udklasning/metoder/sværhedsgrader mm. er det meget godt at slå op i og ellers er man altid velkommen til at spørge om hjælp. Spørg i sekretariatet, i stalden, dommeren (hvis ikke en klasse er igang og de er optaget med at dømme), hiv fat i en fra klubbens udvalg, eller tag fat i mig. Jeg er tit at finde et sted på gården, via facebook/messenger eller på mail cecillia.glk@gmail.com.


 Mvh Cecillia Andersson, næstformand i Glostrup Rideklub


Vi takker vore sponsorer

Glostrup Rideklub

Sortevej 52, 2600 Glostrup