Arbejdsdage

Du skal være medlem af Glostrup Rideklub for at benytte klubbens faciliteter og deltage i klubbens arrangementer. Klubbens faciliteter består blandt andet af springmaterialer, dressurhegn og folde. Faciliteter, der kræver vedligeholdelse fra klubbens medlemmer.

For at vedligeholde klubbens materiel, afholdes der mindst to gange årligt fælles arbejdsdage for klubbens medlemmer. Hesteejere med hest på Parcelgården og Springryttere hos Torben er forpligtede til at deltage. Øvrige medlemmer er velkomne.

Som hesteejer med hest  opstaldet på Parcelgården skal man deltage (eller sende en repræsentant, f.eks. part) to gange pr. år. Man kan i praksis ikke undgå at bruge klubbens materiale, med mindre man aldrig deltager i arrangementer, bruger klubbens baner eller har sin hest på fold. Så alle hesteejere med hest opstaldet på PG forventes at melde sig ind i GLK ved ankomst.

Som springrytter på Torbens rideskolehold skal man deltage i en arbejdsdag pr. år.

Hvis man er ny hesteejer på Parcelgården, gælder reglen fremadrettet, så man deltager i førstkommende arbejdsdag. Ankommer man efter årets 6. måned, skal man dette år kun deltage i én arbejdsdag, fremfor to.

Hvis man ikke kan deltage i arbejdsdagen, kan man efter aftale med Bestyrelsen, løse en anden praktisk opgave for klubben.

Klubbens bestyrelsesmedlemmer og/eller udvalgsmedlemmer er på skift deltagere ved og ansvarlige for afvikling af arbejdsdagene, herunder også afkrydsning af fremmødte deltagere og uddelegering af opgaver udenfor arbejdsdagene. Der vil være en tovholder pr. arbejdsdag som har overblik over opgaver, der skal udføres og som fører fremmødeliste.


Såfremt man som hesteejer eller springrytter ikke lever op til sin årlige forpligtelse for aflæggelse af arbejdsdage, vil man blive kontaktet af Bestyrelsen ved årets udgang.

 

 

Vi takker vore sponsorer

Glostrup Rideklub

Sortevej 52, 2600 Glostrup