Retur til Glostrup Rideklub

 

Retur til GLKs Love

 

Bilag I: 
Opdateret Juni 2012

Regler for benyttelse af staldene:

 • Færdsel i staldene sker på eget ansvar.
 •  Der skal være ro i staldene, ingen råben, løb eller leg.
 •  Der må ikke rides i staldene.
 •  Heste skal altid bære grime i boksene.
 •  Der må kun renses hove inde i boksene.
 •  Heste på staldgangen må kun bindes til boksens tremmer udfor krybben, - ikke til boksdøren.
 • Heste på staldgangen må ikke være til gene.
 •  Vandspiltove og staldgange skal rengøres efter brug.
 •  Heste skal være i stald senest 15 minutter før lukketid.
 •  Der må ikke hænges noget på boksens tremmer, hverken grimer, sliksten, trækketove eller andet.
 •  Skilte og sedler mv. må kun placeres i metalrammen under krybben.
 •  Dækkener mv. som flyder på staldgangen fjernes uden varsel.
 •  Alt hvad der flyder på gulvene i skabsrum og sadelrum fjernes uden varsel.
 •  Når vejret er koldt skal portene holdes lukkede.
 •  Sidste m/k der forlader stalden slukker lyset.

Regler for benyttelse af ridehusene:

 • Ridehusene er fortrinsvis forbeholdt de ridende.

 • Faste aktiviteter i ridehusene skal respekteres.

 • Ryttere skal bære godkendt hjelm.

 • Porten skal lukkes, hvis den er lukket, når man kommer ind eller forlader ridehuset.

 • Der skridtes til og af i hovslaget.

 • Der må ikke standes i hovslaget for at snakke, - rid ind på midten.

 • Der må ikke skridtes to og to, hvis det generer andre ryttere.

 • Der rides venstre mod venstre.

 • Løsspringning kan ske i week-ends med 20 minutter pr. hest.

 • Springning uden for de almindelige springtider må kun ske efter tilsagn fra øvrige ryttere i ridehuset.

 • Longering må kun finde sted efter tilsagn fra øvrige ryttere i ridehuset.

 • Der må ikke være løse heste eller heste, der ruller sig, hvis der er ryttere i ridehuset.

 • Løse heste i ridehusene skal være under konstant opsyn, - manglende opsyn medfører bortvisning.

 • Jakker og dækkener mv. må kun lægges på barrieren i hjørnet ved servicebygningen.

Regler for benyttelse af udendørs baner:

 • Banerne må kun benyttes af GLK`s medlemmer, ved arrangementer hvor GLK er vært samt af Parcelgårdens rideskole til rideundervisning.

 • Ryttere skal bære godkendt hjelm og på springbanen skal ryttere under 18 år bære sikkerhedsvest.

 • Ved springning skal der være mindst 2 personer til stede på banen.

 • Der må ikke være løse heste på banerne.

 • Når springbanen forlades skal alle bomme lægges op i bøjler eller på bomvognene.

 • Beskadigelse af materiel eller hegn mv. skal straks meddeles til et bestyrelsesmedlem eller Joen.

 • Ridning til og fra skoven forbi banerne skal ske i skridt.

Ridning i terrænet:

1. Der må ikke rides på grusstierne (gang- og cykelstier) eller gennem vandhuller.
2. Der skal vises udpræget hensyn til andre skovgæster.
3. I lygtetændingstiden skal der bæres lygter.
4. Det anbefales indtrængende, at der rides med hjelm og sikkerhedsvest i terrænet. Ved Glostrup Rideklubs arrangementer er hjelm obligatorisk.


Foldregler: Opdateret Juni/September 2012

 

- Sommer fold

 

- Vinter foldDesign CHS 2002.