Retur til Glostrup Rideklub

 

Retur til GLKs Love

 

bilag h: (revideret 2015)Regler for Glostrup Rideklubs Rangliste.

Pr. 31/12 hvert år udregner Glostrup Rideklub en liste over hvilke af klubbens medlemmer, der i dressur og i springning har opnået point i det forløbne stævneår efter nedenstående regler.

Ved klubbens ordinære generalforsamling uddeles vandrepokaler og erindringspræmier til de ryttere, der har opnået flest point i henholdsvis dressur og springning i det forløbne år.

Man skal have opnået mindst 15 point for at kunne modtage ranglistens vandrepokal, som ellers ikke bliver uddelt.

Hvis flere ryttere indenfor den samme konkurrencegren er lige placerede på ranglisten, er vinderen den med flest 1. pladser.

I konkurrencer, som er pointgivende gives de i bilag h1-a (spring) og
h1-b (dressur) anførte point med nedenstående tilføjelser:

  • I distriktsmesterskaber gives der 2 x af de i tabellen anførte point

  • I klubmesterskaber gives der 1,5 x af de i tabellen anførte point

  • I korte og lange dressurprogrammer gives ens point

  • I springklasserne LC Speciel og LC Debutant gives point som for LD

  • I U- springklasser og sløjfeklasser gives point som for 1. plads i den nærmeste lavere almindelige klasse, - f.eks. for en 0-runde i U-LB gives point som for en 1. plads i LC.

 

Der gives ikke point i følgende konkurrencer:

• Bare- back klasser
• Holdspringninger
• Jagtspringninger
• Højdespringning
• Puissance
• Rekordforsøg

Vandrepokalerne kan ikke vindes til ejendom, men vandrer evigt.

Rytterne skal selv oplyse ranglistebestyreren om hvilke placeringer, de har opnået. Er placeringerne ikke afleveret til ranglistebestyreren senest 14 dage efter opnåelsen, betragtes de som ugyldige og medregnes ikke.

 

Design CHS 2002.