Retur til Glostrup Rideklub

 

Retur til GLKs Love

 


Se senste opdaterede deltagerliste for hesteejere

bilag f:

Arbejdsdage


For at en rideklub kan fungere tilfredsstillende for klubmedlemmerne er det nødvendigt, at klubben råder over en del materiel og faciliteter, som både bruges til dagligt og når klubben afholder stævner eller andre fælles arrangementer. Disse ting skal både etableres og vedligeholdes og der er kun klubbens medlemmer til at udføre det arbejder, der er forbundet hermed. Endvidere er der brug for mange hjælpere ved stævner og andre klubarrangementer.

I Glostrup Rideklub her vi tradition for, at udføre det nødvendige arbejde på et antal arbejdsdage i løbet af året. Det tilstræbes, at tilrettelægge arbejdet således, at alle kan deltage under hyggelige former. De væsentligste opgaver udføres normalt op til klubbens to distriktsstævner. Det har endvidere vist sig praktisk, at udføre en række opgaver om sommeren mens vejret er godt.

Klubbens bestyrelse fastlægger og offentliggør arbejdsdagene ved årets start således, at klubmedlemmerne kan tilrettelægge deres deltagelse. Diciplinudvalgene ophænger i god til inden arbejdsdagene lister med de aktuelle opgaver og indkøber nødvendige materialer. Til visse opgaver kan der udpeges opgaveansvarlige med særlige forudsætninger for løsning af den aktuelle opgave.

Da ikke alle klubmedlemmer har forståelse for, at de skal deltage i arbejdet på lige fod med de øvrige klubmedlemmer, er det nødvendigt med et sæt regler om, hvorledes alle kommer til at bidrage til klubbens praktiske drift.

Regler
En repræsentant for hver hest, der er opstaldet på Parcelgården, skal deltage i mindst 2 fulde arbejdsdage på et år. Repræsentanten kan være ejeren eller en halvpart, mens hestepassere ikke tæller med i denne sammenhæng.
Klubben vil føre regnskab med, om hestene er repræsenteret ved arbejdsdagene.
 
Såfremt en hest ikke har været repræsenteret når året er omme, vil den blive udelukket fra at benytte klubbens baner og materiel i en nærmere fastsat periode. Klubbens bestyrelse vil tage stilling til, om udelukkelsen også skal gælde deltagelse i de stævner, som klubben afholder.
Medlemmer af Glostrup Rideklub, som gentagne gange vægrer sig ved at deltage i stævner som hjælper, vil blive udelukket fra at deltage i stævnerne i en nærmere fastsat periode.
 
Vedr. hjælp til stævner henvises til Bilag f – 1, 2009 ”Hjælp til stævner”, som blev drøftet og godkendt på generalforsamlingen d. 20. februar 2009.
 

Design CHS 2002.