Retur til Glostrup Rideklub

 

Retur til GLKs Love

Bilag c: Regler for modtagelse af transporttilskud (brug denne formular)


1. Transportgodtgørelse ydes til ryttere, der har været medlem af Glostrup Rideklub i mindst 1 år.
2. Der ydes kun transportgodtgørelse til stævner afholdt af rideklubber under Dansk Rideforbund, og hvor Glostrup Rideklub er inviteret.
3. Der ydes ikke transportgodtørelse til klubbens egne stævner.
4. Hvis et medlem af Glostrup Rideklub starter for en anden klub til et stævne, hvor Glostrup Rideklub er inviteret, bortfalder transportgodtgørelse indtil næstkommende generalforsamling.
5. Afvikles et stævne over 2 weekender, betragtes dette som 2 stævner, og der ydes transportgodtgørelse til begge afdelinger af stævnet.
6. Hvis et medlem af Glostrup Rideklub har mere end en hest med til et stævne, ydes der transportgodtgørelse til alle heste.
7. Såfremt klubbens økonomi efter bestyrelsens vurdering nødvendiggør det, ydes der kun transportgodtgørelse til en hest pr. rytter.
8. Til lands- og elitestævner vest for Storebælt ydes der transportgodtgørelse på 250 kr. pr. hest.
9. Transportgodtgørelsen pr. 20. februar 2009 er 100 kr. pr. hest.
10. Der ydes transportgodtgørelse, så længe bestyrelsen finder det økonomisk forsvarligt.
11. Der kan, indtil regnskabsåret er afsluttet, max. ydes transportgodtgørelse 5 gange pr. rytter. Såfremt bestyrelsen herefter finder det økonomisk forsvarligt, kan der ydes yderligere tilskud udover de fastsatte 5 gange.
12. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte bestemmelser.

 

 

Design CHS 2002.