Retur til Glostrup Rideklub

 

Retur til GLKs Love

 

 

Bilag b: Rideskolens reglement, - regler på Parcelgården 2009.

Generelt:

1. Rideskolen har åbent mandag til fredag fra kl. 7.00 til kl. 22.00 og lørdag samt søn- og helligdage fra kl. 7.00 til kl. 18.00.
2. Heste skal være i stald senest 10 minutter før lukketid.
3. Lågen ved Sortevej lukkes ca. 10 minutter efter lukketid. Skal man ind på rideskolen uden for åbningstiden, skal der gives besked til Joen, evt. på tlf. 26 21 06 75.
4. Pensionen skal være betalt inden for de første 8 dage i hver måned. Begge parter kan opsigelse pensionen uden varsel, men en måneds varsel tilstræbes.
5. Alle forsikringer påhviler hesteejeren og der må højst være 2 parter til hver hest i pension.
6. Tobaksrygning er kun tilladt hvor der er opsat askebægre, mens tobaksrygning indendørs er forbudt.
7. Hunde skal føres i snor og må ikke komme i cafeteriet på 1. sal.

Staldene:

8. Der muges ud i staldene hver 14. dag og det er ikke tilladt selv at muge ud i den mellemliggende periode. Det er tilladt at ryste op i boksene.
9. En gang årligt inden 1. August skal hesteejeren sikre at der fejes spindelvæv ned i boksen og at boksen kalkes. Kalk og børste fås hos Joen eller Torben.
10. Der skal være ro i og omkring staldene og glasflasker i staldene er forbudt.
11. Opbevaring af sadeltøj m.m. og færdsel i staldene er på eget ansvar.
12. Der må ikke rides i staldene og rensning af hove skal ske inde i boksene.
13. Der må ikke strigles på staldgangene under staldarbejdet eller, hvis det er til gene for andre.
14. Vandspiltove og staldgange skal rengøres efter brug, - benyt den lille trillebør.
15. Hesten skal bære grime i boksen og hesteejerne har det fulde ansvar for, at grime og evt. grimeskaft er intakt.
16. Skilte og sedler mv. på boksene må kun placeres i metalrammen under krybben.
17. Poletter til solariet kan købes på rideskolens kontor.
18. Der må ikke hænges grimer, trækketove, sliksten eller andet på boksenes tremmer.
19. Heste på staldgangene må ikke bindes til boksdørene, men kun i den sektion hvor krybben sidder. Heste på staldgangen må ikke være til gene for andre i stalden.
20. Der skal holdes orden i skabsrum og sadelrum. Alt hvad der flyder på gulvene fjernes med jævne mellemrum og uden varsel.
21. Dækkener mv., som efterlades på staldgangene, fjernes uden varsel.
22. Kasser og skabe må ikke opsættes uden tilladelse fra Joen.
23. Sidste rytter, som forlader stalden om aftenen, slukker lyset og lukker dørene.

Ridehusene

24. Ridende har altid førsteret til ridehusene.
25. Løsspringning må kun ske i week-ends og kun i 20 minutter pr. hest. Ved løsspringning har hesteejeren det fulde ansvar for, at hesten ikke bider i barrieren eller ødelægger andre ting. Konstateres skader på barriere mv., som følge af mangelfuldt opsyn med hestene, vil løsspringning i ridehusene omgående blive forbudt.
26. Der kan longeres i ridehusene, når der højest er to ryttere som allerede rider der, og kun når de accepterer, at der longeres. Et nej skal ubetinget respekteres.
27. Når der er handicapundervisning i det nordlige ridehus, må det ikke benyttes af andre.
28. Når jakker, tæpper og dækkener mv. undtagelsesvis lægges på barrieren, må det kun ske i hjørnet ved servicerummene.
 

 

Design CHS 2002.