Retur til GLKs Love

  Indmeldelsesblanket

 

 

Bilag a. 

Bilag a, 2009 (revideret 2011), Medlemsgrupper og kontingenter.

GLOSTRUP RIDEKLUB har følgende medlemsgrupper og kontingentet i alle grupper betales en gang årligt pr. 1. april.

Ved indmeldelse betales et års kontingent – dog betales kun et halvt års kontingent, hvis indmeldelse sker i perioden 1. november til 1. april.
Hvis et medlem ønsker at skifte medlemsgruppe, betales forskellen mellem oprindeligt kontingent og det kontingent, som gælder for den nye medlemsgruppe.
Hvis det nye medlemskab er billigere, refunderes kontingentet ikke

AKTIVE MEDLEMMER:

Aktive medlemmer har adgang til alle Glostrup Rideklubs faciliteter - ridehuse, rytterstue, udendørsbaner, samt til at deltage i alle arrangementer, som Glostrup Rideklub afholder eller bliver inviteret til.

Der kan kun løses ridehuskort for heste, der er opstaldet på Parcelgården. Heste opstaldet udenfor Parcelgården kan deltage i undervisning i ridehusene mod et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen og som opkræves af underviseren.

Aktive medlemmer er berettiget til at modtage transporttilskud fra "TRANSPORTKASSEN" efter regler, der fastsættes af bestyrelsen.

Aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare. Se dog § 5 i klubbens love.

Kontingentet er:
Seniorer 600,-kr. pr. år.
Juniorer 300,-kr. pr. år, - ryttere er juniorer indtil udgangen af det kalender år, hvor de fylder 18 år.

PASSIVE MEDLEMMER:

Alle, som ikke er aktive ryttere, kan optages som passive medlemmer af Glostrup Rideklub. Passive medlemmer må ikke starte til stævner i eller for Glostrup Rideklub.

Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare. Se dog § 5 i klubbens love.

Kontingentet er 200,- kr. pr. år.


ÆRESMEDLEMMER:

Æresmedlemmer er kontingent fri og har samme rettigheder som aktive medlemmer. 

Design CHS 2002.