Brandforebyggelse og brandbekæmpelse

 

Generelle sikkerhedsregler

 

Regler på Parcelgården

 

 

 Retur til Glostrup Rideklub

 Retur til GLKs Love

 


Sikkerhed:

Sikkerhed bliver prioriteret højt på Parcelgården og Glostrup Rideklub.

 

Alle personer til hest - uanset alder - bærer derfor ridehjelm og unge under 18 år anvender sikkerhedsvest ved spring.

 

Derudover er der en lang række ordensregler når det gælder omgang med hestene, under ridning, ved brand o.s.v. Vi anbefaler, at alle der har deres gang på Parcelgården sætter sig ind i disse regler.

Se de 3 menu punkter til venstre på denne side.

 

Og husk, at alle disse regler naturligvis ikke er skrevet ned for at gøre det besværligt at dyrke vores dejlige hobby, men for at gøre det så sikkert som muligt for alle.
Design CHS 2002.