Retur til Glostrup Rideklub

 

Retur til GLKs Love

 


Brandforebyggelse og brandbekæmpelse:

 • Rygning og brug af åben ild i staldene er forbudt.

 • Parkering foran stalddøre og på køreveje er forbudt.

 • Stil ikke trillebøre, fodervogne eller andet foran døre eller på staldgangene.

 • Hold orden og hold rent, - fjern spindelvæv.

 • Defekte kontakter eller beskadigede ledninger skal straks oplyses til Joen.

 • Heste skal altid bære grime i boksene.

 • Deltag og prøv selv når brug af brandslangen demonstreres.

 • Ved brand skal slukning straks påbegyndes med vand, pulverslukkere eller kvæles med et dækken.

 • Alarmer hurtigst muligt andre og få overblik over situationen.

 • Alarmer brandvæsnet - Telefon 112, hvis ikke branden med sikkerhed kan slukkes straks.

 • Sørg for at alle børn og øvrige uvedkommende kommer ud af stalden straks.

 • Træk heste nærmest brandstedet ud af stalden først.

 • Træk hestene ud på rideskolefolden og sørg for at de ikke løber tilbage til stalden.

 • Hold øje med brandvæsnet og vis dem hen til branden.

 • Har der været ild, kontakt altid Brandvæsnet for inspektion


Design CHS 2002.